De weg naar zakelijk succes

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp

Kinderen weten meestal heel goed wat ze willen. Ze worden daarbij niet beperkt door gedachtestromen, maar houden scherp hun doel voor ogen. Naarmate we ouder worden vinden we het steeds lastiger ons doel te bepalen. Dat heeft in grote mate te maken met het denken in beperkingen en onmogelijkheden, omdat onze ratio de overhand neemt. Hierdoor laten we kansen onbenut of jagen we onze dromen niet na. Ook veel ondernemers hebben moeite met het bepalen van hun ultieme doel. Waar wil je staan over 5 tot 10 jaar? Hoe ziet jouw toekomst eruit? Vaak wordt een bepaalde omzet daarbij als uitgangspunt genomen. Vraag je echter eerst af waaróm je deze omzet wilt behalen. Is het omdat je meer tijd met je gezin wilt doorbrengen? Om vaker op vakantie te gaan? Onafhankelijkheid te ervaren? Wilt investeren in je bedrijf en kennis? Of heb je andere doelen die je wilt vervullen? Als je helder hebt wat jouw stip op de horizon is, dan kun je er ook veel beter naartoe werken.

Hetzelfde efficiënter doen is geen oplossing
Er zijn meerdere wegen die naar Rome (jouw stip op de horizon) leiden. Het gaat er echter om dat je de beste weg weet te vinden. Een goede strategie helpt om de juiste keuzes te maken en op koers te blijven om “Rome” te bereiken. Dat scheelt een hoop onnodige kilometers, tijd, energie én dus kosten! Als we eenmaal weten wat we willen, moeten we ervoor durven gaan. Het is daarbij belangrijk om te durven veranderen. Verandering is groei. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. En verandering is vaak het aller moeilijkste als ondernemer zijnde. Jarenlang lag bij veel ondernemers en organisaties de focus vooral op groei. Groter worden door meer van hetzelfde te doen. De afgelopen jaren blijkt steeds vaker dat organisaties met deze koers tegen grenzen aanlopen. Markten veranderen, nieuwe spelers uit onverwachte hoek komen opzetten en gevestigde bedrijven zitten in zwaar weer en lijken hun klanten niet meer te begrijpen. Hetzelfde efficiënter doen biedt geen oplossing meer!

Vernieuw je businessmodel
De uitdaging is om op basis van de juiste strategie een organisatie te ontwikkelen die sterk is. In plaats van proberen tegen de veranderingen in te gaan om zelf te overleven. Blijf in beweging door ambitie te hebben om te groeien en te vernieuwen. Uit onderzoek blijkt dat in de ogen van consumenten veel producten en diensten op elkaar lijken. Juist daarom is het belangrijk om je als organisatie te onderscheiden. Dat vraagt niet alleen om innovatie van producten en diensten, maar innovatie van het businessmodel. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe formuleer je een onderscheidende (nieuwe) manier om business te doen? Een manier die naar zakelijk succes leidt? Naar jouw stip op de horizon? Dat alles heeft te maken met het creëren van meer waarde, oftewel waardecreatie. Waardecreatie kun je op 4 verschillende manieren realiseren. Het businessmodelwiel geeft hierin duidelijk inzicht:

Het businessmodelwiel
Het businessmodelwiel is opgebouwd uit vier kwadranten:

  • Doelgroep & relatie: voor wie zijn we er? Hoe gaan we met ze om?
  • Aanbod & kanalen: Wat doen we voor ze? En hoe bieden we het aan?
  • Verdienmodel: Hoe zorgen we ervoor dat de gecreëerde waarde zich ook financieel laat vertalen?
  • Bronnen & partners: Hoe, en met wie, realiseren we dit?

De bovenste twee kwadranten, doelgroep & relatie en aanbod & kanalen, beschrijven de klantzijde van het bedrijf. De onderste twee kwadranten, verdienmodel en bronnen & partners, gaan in op de organisatiezijde van het bedrijf. Om je businessmodel te innoveren, bekijk je per kwadrant hoe je meer waarde kunt creëren. Een wijziging in het ene kwadrant zet vaak iets in gang in een ander kwadrant, vandaar de term businessmodelwiel.

Vernieuwing van het businessmodel ontstaat door als organisatie lef en overtuiging te tonen om één van de vier (of alle vier) kwadranten van het businessmodelwiel anders in te vullen dan op dat moment gangbaar is in de sector.

In mijn volgende blog licht ik toe hoe je in het eerste kwadrant ‘doelgroep & relatie’ de klantbehoeften zo goed mogelijk kunt beantwoorden. Heb je hulp nodig bij het aangaan van deze uitdaging? Neem dan contact met mij op!

Cyriel Hendrix

Cyriel Hendrix

Ik ben Cyriel Hendrix, marketing adviseur met een brede ondernemersscope. Als eigenaar van Hendrix & Co help ik ondernemers om zichzelf en hun producten en diensten beter in de markt te zetten en daarmee businessgroei te realiseren. Hierbij deel ik graag mijn kennis vanuit eigen ervaring.

Training, advies en een 1-op-1 marketing programma voor ondernemers om businessgroei te realiseren.

Vond je mijn blog interessant? Deel hem!

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp

Comments are closed for this article!